top of page

royaldiadem Group

Public·47 members
Seangian Pio
Seangian Pio

Katesismo Ng Katolikong Pilipino Pdf Downloadl


Katesismo Ng Katolikong Pilipino Pdf Downloadl
Ang Katesismo Ng Katolikong Pilipino ay isang aklat na naglalaman ng mga aral at doktrina ng Simbahang Katoliko sa Pilipinas. Ito ay isinulat ng mga obispo ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines (CBCP) at inilathala noong 2000. Ang aklat na ito ay ang pambansang bersiyon ng Catechism of the Catholic Church, ang opisyal na katesismo ng Simbahang Katoliko sa buong mundo.


Download: https://t.co/4eT4kdBkz7


Ang layunin ng aklat na ito ay upang magbigay ng isang malinaw at kumpletong pagpapaliwanag ng mga pananampalataya, moral, sakramento, dasal, at iba pang aspeto ng buhay Kristiyano sa konteksto ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay naglalayong maging isang gabay at sanggunian para sa mga Pilipinong Katoliko sa kanilang paglago sa pag-ibig at pagtalima kay Kristo at sa kanyang Simbahan.


Ang aklat na ito ay nahahati sa apat na bahagi: Ang Unang Bahagi ay tumatalakay sa Mga Pananampalataya o ang mga katotohanan na pinaniniwalaan ng mga Katoliko; Ang Ikalawang Bahagi ay tumatalakay sa Mga Moral o ang mga alituntunin na sinusunod ng mga Katoliko; Ang Ikatlong Bahagi ay tumatalakay sa Mga Sakramento o ang mga tanda ng biyaya na ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng Simbahan; at Ang Ikaapat na Bahagi ay tumatalakay sa Mga Dasal o ang mga paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa kapwa.


Ang aklat na ito ay maaaring mabasa at ma-download nang libre sa internet. Isa sa mga website na nagbibigay ng link para sa pag-download ng PDF file ay ang [ito]. Ang PDF file ay mayroong 838 na pahina at may sukat na 4.8 MB. Ang aklat na ito ay maaari ring mabili sa mga tindahan ng relihiyosong aklat o online. Ang presyo nito ay umaabot mula P300 hanggang P500, depende sa kalidad at edisyon.


Ang Katesismo Ng Katolikong Pilipino ay isang mahalagang aklat para sa mga Pilipinong Katoliko na nagnanais na mas malalim na maunawaan at mapanatili ang kanilang pananampalataya. Ito ay isang yaman ng karunungan at kaalaman na makakatulong sa kanilang paghuhubog bilang mga disipulo ni Kristo at mga mamamayan ng bansa.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page